Uniprotekt

Univerzalni koncetrat za čišćenje i dezinfekciju. Veliki potencijal čišćenja. (BAKTERICID, SPOROCID, FUNGICID)

UNIPROTEKT - Univerzalni koncetrat za čišćenje i dezinfekciju. Veliki potencijal čišćenja. (BAKTERICID, SPOROCID, FUNGICID)

SASTAV:

100 g rastvora sadrži:

  • 10,0 g benzalkonijum hlorida
  • 5,0 g didecil-dimetil-amonijum hlorida
  • 5,0 g 2-fenoksietanola

OSOBINE:

UNIPROTEKT je savremeno sredstvo koji poseduje širok spektar delovanja, dobro rezidualno delovanje, efikasan je u tvrdoj vodi, delotvoran i u prisustvu organskih materija. Bez aldehida.

BAKTERICID, SPOROCID, FUNGICID.

Ispitan po DGHM metodi na: Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Aspergillus brasiliensis, Candida albicans

NAMENA:

Namenjen za ručno i mašinsko pranje, čišćenje,odmašćivanje i dezinfekciju površina , predmeta i opreme i nameštaja u:

  • zdravstvenim ustanovama (bolnicama, domovima zdravlja, stomatološkim ordinacijama),
  • školskim i predškolskim ustanovama,
  • gostiteljstvu, hotelijerstvu i javnim mestima gde je velika fluktuacija ljudi.

Skladištiti na temperaturi 5-40 stepeni.

Rok trajanja: 3 godine.

Posle otvaranja trajnost 1 godina.

PAKOVANJE:

  • 12 X 1l
  • 6 X 2l
  • 2 X 5l

SDS:

Pre upotrebe preparata pročitati Bezbednosni list (SDS). Zainteresovane za preuzimanje dokumenta molimo da nas kontaktiraju na broj telefona: 021/6-393-011.