Dezihand EN

Alkoholno sredstvo za higijensku i hirušku dezinfekciju ruku i zdrave kože

Dezihand EN - Alkoholno sredstvo za higijensku i hirušku dezinfekciju ruku i zdrave kože

SASTAV:

100 gr rastvora sadrži:

  • 61 gr etanola,
  • 14 gr propan-1-ola,
  • 0,8 gr hlorheksidin diglukonata, vodonik peroksid, emolienti, demi voda .

OSOBINE:

Bistra tečnost sa širokim antimikrobnom aktivnošću za higijensku i hiruršku dezinfikuju ruku i zdrave kože. Upotrebom sredstava za zaštitu kože i posle duže upotrebe DEZIHANDA EN koža ostaje meka, elastična i vlažna.

NAMENA:

Namenjen je za hirušku i higijensku dezinfekciju ruku i zdrave kože u zdravstvenim i farmaceutskim ustanovama u područjima visokog rizika (operacijske sale, intenzivna nega, laboratoriji).

DEZIHAND EN se preporučuje i za dezinfekciju u gerentološkim ustanovama, prvoj pomoći, stomatološkim ordinacijama, u bolnicama uz krevet bolesnika. Ispunjava HACCP standard.

Samo za profesionalnu upotrebu

Pre korištenja pročitati Upustvo za upotrebu.

Sa ambalažom i ambalažnim otpadom postupati u skladu sa nacionalnim propisima.

Ostaci sredstva brzo isparavaju i ambalaža šalje na reciklažu.

SDS:

Pre upotrebe preparata pročitati sigurnosne mere zaštite (SDS). Zainteresovane za preuzimanje dokumenta molimo da nas kontaktiraju na broj telefona: 021/6-393-011.