Početna Proizvodi Industrija Hidrogen 30 – koncetrat

Hidrogen 30 - koncentrat

Hidrogen

Dezinfekciono sredstvo sa kiseonikom namenjeno za dezinfekciju u prehrambenoj industriji

Sadrži vodonik – peroksid (H2O2)

  • Deluje na gram pozitivne i gram negativne bakterije, gljive i viruse
  • Ne stvara se rezistencija kod virusa
  • Potpuno biorazgradiv - razgrađuje se na vodu i kiseonik

OSOBINE

HIDROGEN 30 je mikrobiocidni proizvod na bazi stabilizovanog vodonik-peroksida. Namenjen je za dezinfekciju u prehrambenoj industriji. Pouzdano obezbeđuje dezinfekciju posebno u uslovima povećane temperature bez ostataka kontaminacije kod cevovoda, rezervoara i opreme. Uspešno vrši sterilizaciju materijala za pakovanje.

SASTAV

Vodonik-peroksid min 30%

DELOVANJE

HIDROGEN 30 uništava aminokiseline i enzime mikroorganizama, čime se obezbeđuje brzo i potpuno uništavanje bakterija, gljiva, virusa i nema pojave rezistencije. Nije korozivan i razgrađuje se na kiseonik i vodu koji nemaju štetan uticaj na okolinu.

PRIMENA

HIDROGEN 30 se koristi za dezinfekciju površina od hrom-nikl čelika, aluminijuma, obojenih metala, emajla, keramike i plastičnih masa. Za dezinfekciju cevovoda, rezervoara, opreme kao i sterilizaciju ambalaže za pakovanje.

Prilikom upotrebe treba obratiti pažnju na zavisnost temperature i koncentracije.

Kod temperatura većih od 50°C potrebna je koncentracija od 1% i vreme delovanja 5-10 minuta. Pri koncentraciji 0,3% na temperaturi od 60°C vreme delovanja je 15 minuta.

Kod nižih temperatura oko 20, koncentracija je 0,3 %, a vreme delovanja je do 6 sati.

PAKOVANJE

Od 5, 10 i 20 lit.