Početna Proizvodi Dezinfekcija Dezinfekcija površina i predmeta Dezifloor Clean

Dezifloor Clean

Tečni koncentrat za čišćenje i dezinfekciju predmeta i površina u svim uslovima. (Baktericid, tuberkulocid, fungicide, virucid)

Dezifloor Clean - Tečni koncentrat za čišćenje i dezinfekciju predmeta i površina u svim uslovima. (Baktericid, tuberkulocid, fungicide, virucid)

SASTAV:

  • 5,0 g benzalkonijum hlorida
  • 5,0 g didecil-dimetil-amonijum hlorida
  • sredstva za zaštitu predmeta, tenzide, miris, ostalo

OSOBINE:

DEZIFLOOR CLEAN je savremeni preparat koji je našao primenu za čišćenje i dezinfekciju medicinskih predmeta i površina u svim uslovima. Preparat u sebi sadrži quaterna amonijumovim jedinjenjima koja se kao jak dezinfecijens koristi za dezinfekciju u bolnicama, veterini i svuda gde postoje visoki rizici zagađenja. U sebi sadrži i površinski aktivne materije koje vrše pranje, kao I visokokvalitetan inhibitor korozije za zaštitu metalnih delova. Nizak nivo tenzida omogućava lako ispiranje opreme.

ANTIMIKROBNO DEJSTVO:

DEZIFLOOR CLEAN ima jako dezinfekciono dejstvo na Gram pozitivne i Gram negativne bakterije (uključujući ibacile TBC), gljive, viruse (uključujući HBV i HIV) kao i na bakterijske spore. Mikrobiološko delovanje DEZIFLOORA CLEAN je ispitano u Mikrobiološkoj laboratoriji Tehnološkogfakulteta u Novom Sadu.

UPOTREBA:

Koristi se 1% rastvor (1lit proizvoda pomešati sa 100 litara vode) kada deluje u roku od 30 minuta ili u rastvoru od 2% (2 lit proizvoda: 100 lit. vode) kada deluje u roku od 15 minuta. Površine koje dolaze u dodir sa namirnicama posle dezinfekcije isprati čistom vodom.

PAKOVANJE:

  • PE boca od 1000 ml
  • PE kanistar od 5 i 10 litara.

Sva ambalaža koja se koristi za pakovanje izrađena je od PE koji se potpuno regeneriše.

NAPOMENA:

Prilikom rada sa preparatom nositi zaštitne rukavice, izbegavati kontakt sa kožom i očima. Ukoliko do toga dođe ispitati sa dosta vode.

MSDS:

Pre upotrebe preparata pročitati sigurnosne mere zaštite (MSDS). Zainteresovane za preuzimanje MSDS dokumenta molimo da nas kontaktiraju na broj telefona: 023/775-833.