Početna Proizvodi Održavanje bazena i banja

Hemija održavanja vode u bazenima i banjama

Glavni cilj tretmana vode u bazenima i banjama je održavanje vode u sigurnim i prijatnim uslovima za plivanje.

Sani-hem, Novi bečej - održavanje vode u bazenima i banjama

Takođe ovaj cilj može da se sumira u potrebama da:

  • Štititi vodu od patogenih (štetnih bakterija)
  • Štititi vodu od razvoja algi
  • Obezbeđuje da voda ne bude ni toksična ni iritantna za kupače
  • Sprečiti formiranje nepoželjnih mirisa ili ukusa u vodi
  • Sprečiti koroziju u bazenu, u instalacijama i opremi
  • Sprečiti stvaranje taloga u bazenu, na filterima ili cevima

Bez obzira za koju metodu održavanja čistoće vode u bazenu smo se odlučili uvek je potrebno posle punjenja bazena sa vodom, pre svakog rada, proveriti pH vode. To je najbitniji faktor kod pripreme bazenske vode. pH vode nam govori da li voda reaguje kiselo, neutralno ili bazno.

pH je logaritamska skala, koja se proteže od 0 do 14.

Optimalna pH vrednost za bazene je blago alkalna, to jest između vrednosti pH od 7,2 do 7,8. Ovaj uski raspon je neophodan kako bi proces dezinfekcije tekao efikasno. Ako je pH previsoka (veća od 8,0) smanjuje se efikasnost procesa dezinfekije, voda može postati maglovita i može doći do formiranja pene (upotrebiti pH MINUS). Ako je pH suviše mala (ispod 7,0) može doći do irtacije očiju i kože i može doći do oštećenja instalacija bazena od strane korozije (upotrebiti pH PLUS). Posle regulacije pH vode, vodu je potrebno dezinfikovati. Dezinfekcija vode vrši se na razne načine ali najčešće i najpopularniji način je hlornim preparatima koje treba dozirati u određenim granicama (upotrebiti Sani-granulat za šok tretman i doziranje kao i slabo topive Hlor tablete 200 gr ili Hlor tablete od 20 gr koje se putem plutače ili skimera polagano rastvara u vodi pri tome vršeći dezinfekciju.). Koncentracija hlora u vodi za kupanje treba da se kreće u granicama od 0,3-1,5 mg/litru (ppm) kod bazena sa temperaturom vode do 26 stepeni a od 0,5-2 za bazene preko 26 stepeni. Za SPA bazene temperature vode od 35-37 stepeni , koncetracija hlora od 1-4 mg/lit (ppm).

Voda koja se koristi u bazenima ne može se održati samo upotrebom hlora kao dezinficijenta već mu mora pomoći i sredstvom za sprečavanje rasta algi. ALGE inače nisu opasne ali služe kao hrana za bakterije i mora se sprečiti njihovo razmnožavanje. Upotrebiti algicide: Algi killer, Algi eliminator ili Algi super.

U početku rada bazena koncentraciju pH i hlora je potrebno meriti svaki dan, a posle kada se voda smiri dovoljno je merenje vršiti nedeljno. Kontrolu vrednosti pH i hlora vode vršimo merenjem aparatima za određivanje pH i hlora Najbolji i dovoljno precizni su KOMPARATORI sa , DPD i PHENOL RED tabletama. Upotreba reagensa sa tečnosti (o-tolidinom) je zabranjena u EU zbog kancerogenosti dok listići za određivanje su nedovoljno precizni.

Posle dužeg rada pumpe sa filterom za filtraciju vode dolazi do začepljenja filtera od raznih nečistoća organske prirode kao i raznih masnoća u ulja pa ga je potrebno očistiti. Za čišćenje od organskih materija, ulja i masnoća oslobođenih sa tela kupača preporučujemo FILTER ČISTAČ. Ako je nečistoća na filteru od stvorenog vodenog kamenca upotrebite sredstvo SANIT.

SANI-HEM je razvio lepezu proizvoda pod nazivom "SWIMMING POOL" da bi Vaše i uživanje Vaše porodice i prijatelja učinio bezbednmi i sigurnim. Upoznajte se detaljnije sa našim proizvodima i kontaktirajte nas.