Početna Proizvodi Industrija Sani VK

Sani VK

Jako kiselo sredstvo za uklanjanje naslaga vodenog kamenca na bazi hlorovodonične kiseline sa inhibitorima korozije

  • Najefikasnije u uklanjanju naslaga vodenog kamenca
  • Ne deluje agresivno na metalne površine
  • Može se upotrebljavati na svim kiselootpornim materijalima metali, keramika, koterm, guma itd

OPIS SREDSTVA

SANI VK je koncetrovan kiseo proizvod sa specijalnim inhibitorima koji sprečavaju agresivno dejstvo kiseline na metalne površine (sem površina od lakih metala).

Rastvor SANI VK uklanjaju naslage vodenog kamenca koji se sastoji od kalcijum i magnezijum karbonata. Ne deluje na silikatne naslage. Koristi se posebno efikasno za uklanjanje vodenog kamenca iz mašina u industriji u zonama tople vode gde dolazi da ispadanja kamenca.

Koristi se i za regeneraciju jonoizmenjivačkih smola i reversnih osmoza.

Uklanjanje vodenog kamenca u bazenima za kupanje, pogotovu na ivicama bazena

PRIMENA SREDSTVA

Kod primene u industriji kamenac se prvo testira na rastvorljivost u rastvoru sredstva pošto nisu sve vrste kamenaca jednako rastvorljive u kiselini. Kamenac se stavi u smešu sredstva i vode 1:3 i ako se pri lakom zagrevanju kamenac rastvori, može se početi sa tretmanom.

Na kraju tretmana obavezno se dodaje 1%-tni NaOH i zagreva na 70-80°C i ostavi da neutrališe kiselinu 30 minuta, a zatim se ispere ili ispumpa ako je u rezervoaru.

Kod ostranjivanja kamenca u bazenu za kupanje sa pločica bazena napraviti 2-5% rastvor sredstva. Namazati pločicu za čišćenje sa sredstvom ostaviti 30 minuta da reaguje a zatim isprati vodom. Kod generalnog pranja i skidanja starog kamenca koristiti 20-30% rastvor.

HEMIJSKI SASTAV

Hlorovodonična kiselina, visokoaktivni inhibitori korozije.

ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE RADNOG RASTVORA

Odmeriti 10 ml radnog rastvora u erlenmajer, dodati 40 ml destilovane vode i 2-3 kapi indikatora metiloranža i titrovati sa 1 N NaOH do promene boje iz bezbojne u ružičastu. Utrošak=V(ml)% m/m SANI VK = = V (ml) 1N NaOH • F(NaOH)• 1,35

NAPOMENA

SANI VK se može koristiti za tretman svih vrsta čeličnih površina. Agresivan je na bakar, kalaj, cink i lake metale. Pri rastvaranju vodenog kamenca razvija se pena. Proces rastvaranja je završen kada pena prestane da se stvara novim dodatkom sredstva.