Početna Proizvodi Industrija OXI 30 – koncetrat

OXI 30 – koncetrat

Dezinfekciono sredstvo sa kiseonikom namenjeno za dezinfekciju u prehrambenoj industriji

Sadrži vodonik – peroksid (H2O2)

  • Deluje na gram pozitivne i gram negativne bakterije, gljive i viruse
  • Ne stvara se rezistencija kod virusa
  • Potpuno biorazgradiv - razgrađuje se na vodu i kiseonik

OSOBINE

OXI 30 je mikrobiocidni proizvod na bazi stabilizovanog vodonik-peroksida. Namenjen je za dezinfekciju u prehrambenoj industriji. Pouzdano obezbeđuje dezinfekciju posebno u uslovima povećane temperature bez ostataka kontaminacije kod cevovoda, rezervoara i opreme. Uspešno vrši sterilizaciju materijala za pakovanje.

SASTAV

Vodonik-peroksid......min 30% (m/m), stabilizatori za perokside
pH 2-3
Gustina 1,10- 1,15 g/cm³ (pri 20°C)

DELOVANJE

OXI 30 uništava aminokiseline i enzime mikroorganizama, čime se obezbeđuje brzo i potpuno uništavanje bakterija, gljiva, virusa i nema pojave rezistencije. Nije korozivan i razgrađuje se na kiseonik i vodu koji nemaju štetan uticaj na okolinu.

PRIMENA

OXI 30 se koristi za dezinfekciju površina od hrom-nikl čelika, aluminijuma, obojenih metala, emajla, keramike i plastičnih masa. Za dezinfekciju cevovoda, rezervoara, opreme kao i sterilizaciju ambalaže za pakovanje.

Prilikom upotrebe treba obratiti pažnju na zavisnost temperature i koncentracije.

Kod temperatura većih od 50°C potrebna je koncentracija od 1% i vreme delovanja 5-10 minuta. Pri koncentraciji 0,3% na temperaturi od 60°C vreme delovanja je 15 minuta.

Kod nižih temperatura oko 20, koncentracija je 0,3 %, a vreme delovanja je do 6 sati.

KONTROLA KONCENTRACIJE RADNOG RASTVORA

10 ml radnog rastvora tj. 0,1 ml koncentrovanog OXI 30 sipati u erlenmajer tikvicu. Dodato 10 ml 30% H2SO4 i titrisati sa 0,1N KMnO4 do prelaza boje iz bezbojne u ružičastu.

Obezbojavanje nakon dodatka prvih nekoliko kapi može biti usporeno, zato uzorak ostaviti kratko da stoji dok se ne obezboji, a zatim nastaviti titraciju. ppm H2O2 = V x 1700/(10 x FKMnO4).

UPOZORENJE

OXI 30 nikada ne vraćati nazad u originalnu ambalažu. Rukovati isključivo uz pridržavanje mera bezbednosti iz MSDS lista.